Base

Name

Artawe Administrator

Introduction

Artawe was founded in 2010 by elysiumgallery in order to create a comprehensive guide to/for all the arts within the City and County of Swansea.

About Me

Our aims are:

* to create an online resource to link our creative communities

* to develop creative partnerships

* to support and encourage existing initiatives and assist (where relevant)in their further development

* to encourage and create an awareness of the
diversity of cultural practices in Swansea

Artawe is run on a voluntary basis for the people of
Swansea

Amdano Ni: Dechreuodd Artawe yn 2010 er mwyn creu canllaw gyflawn i pob fath o gelf tu fewn i Ddinas a Sir Abertawe.
Ein pwrpas yw:
* i creu canolfan adnoddau ar-lein i ddarparu cysylltiad rhwng ein cymdeithasau creadigol;
* i datblygu partneriaeth creadigol;
* i annog a chefnogi mentrau presennol a helpu eu ddatblygu (lle'n bosib), * i codi ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth o arferion diwylliannol sy'n bresennol yn Abertawe.

Mae Artawe yn rhedig ar sail gwirfoddol er mwyn helpu pobl Abertawe.

Directory Discipline

Art Organisations, Organisation Representative