Product Design | Maker in Focus

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 12/10/2017 - 12/11/2017
All Day

Location
Mission Gallery

Categories


db5e8c1e1ec4e814365c1a22279940ba

21 October – 12 November 2017

 

Product Design have focused on the work of The Cerebra Innovation Centre (CIC). Their aim is to make the best products available by getting established manufacturers to adopt their designs. Disabled children often encounter barriers to taking part in activities that non-disabled children take for granted. Cerebra work with families to come up with bright ideas to help children have fun, play, discover and take part.

 


 

Ffocysa Dylunio Gwrthrych ar waith Ganolfan Newyddiad Cerebra (CIC). Eu nod yw creu’r cynnyrch gorau wrth gael cynhyrchwyr sefydledig mabwysiadu eu dyluniadau. Mae plant anabl yn aml yn cyfarfod rhwystrau wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau mae plant abl yn eu cymryd yn ganiataol. Gweithia Cerebra gyda theuluoedd er mwyn creu syniadau ar gyfer helpu plant gael hwyl, darganfod a chymryd rhan

 

 

Leave a Reply